about us
With the aim of operating in the field of shoe material sales in 1979, Ahmet HÜDÜREFE and Mr. Established by Güven HÜDÜREFE. Our company, which started to produce shoes in 1990, closely follows trends in the world fashion with its own designs of shoes every season and takes advantage of the possibilities provided by the latest technological developments. Our company has shoe production capacity with 1.100 m2 closed area in ADANA province. We are serving to our customers with the experience of our company which has been in this sector for 28 years with its expert staff in Quality, Sturdy Shoes with Wholesale Merdane, Camfort, Sports, Pvc, Poli, Thermo Shoe Model and varieties.
MISSION Incorporating leather into fashion with perfect harmony, incorporating it into your life, while allowing your shoes to be more comfortable, stylish and modern, with the successes to be demonstrated in the shoe making field; To provide a pleasant and stylish experience to its customers with its product and service approaches. While acting on the principle of 'people first', it is also a leading company against social compliance politics and child labor, against discrimination, forced labor and ill-treatment.
BASIC VALUES
  • Innovative approach to continuously innovate products and services by using all the possibilities of technology,
  • Provide creative solutions by determining the needs and expectations of the society and its customers in advance,
  • Social social responsibilities act with consciousness and are sensitive to the needs of society,
  • Responsible for all social stakeholders, in particular its employees, suppliers and shareholders.
VISION Our company aims to become corporate culture by being aware of the importance of social responsibility. This way, we follow the national and international codes of ethics (FLA, ETI, ILO etc.) to ensure employees' personal rights, working conditions, health & safety conditions. To maintain the highest level of continuous improvement for many years by keeping under control. At the same time BSCI membership and the appropriateness of our production units are shared with independent external audit reports
environmental policy
EFE AYAKKABICILIK ÇEVRE POLİTİKASI
• Atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak, üretimde temiz teknolojiler kullanarak, atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak, • Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak, yeni yatırımların çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak, • Tüm yenilikleri, araştırma ve gelişme çalışmalarını yakından takip etmek, • Çevre sorunlarına özgün ve öncü teknolojiler kullanarak çözümler getirmek, • Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak, • Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek faaliyetlerde bulunmak, • Topluluk genelinde sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde çevre yönetimi kültürü etrafında sinerji yaratılarak çevre ile ilgili iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. EFE AYAKKABICILIK için belirlenmiş olan Çevre Politikası; "Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Koruma" olgularından yola çıkarak tüm süreçlerde; • Faaliyet gösterdiğimiz çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı, • Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi, • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı, • Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve azaltmayı, • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı, • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı, • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı, • Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı, taahhüt etmektedir.
organization scheme
HALİL İBRAHİM HÜDÜREFE ŞİRKET YETKİLİSİ
• Değişimlere ve gelişime hızlı adapte olabilecek organizasyonel yapısını sürekli geliştirmek. • Şeffaf , eşit ve katılımcı yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek.
TUĞSAL HÜDÜREFE ŞİRKET YETKİLİSİ
• Sürekli öğrenen bir kurum yapısı ile sosyal uygunluk alt sistemlerini tasarlamak , kurmak ve geliştirmek. • Açık kapı politikamızın tüm şirketimizde sürdürülmesini sağlamak.
SERHAT UZEL SOSYAL UYGUNLUK UZMANI
• Sosyal Sorumluluk kavramı ve uygulamalarını benimsemek ve teşvik etmek • Sosyal uygunluk politikalarına, standartlarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek • Sosyal uygunluk eğitimini ,gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar sosyal eğitim programlarını tasarlamak,uygulamak. • Doğru işe doğru insan, doğru insan doğru iş politikasını her kademede yaşatmak. • Çalışanların bilgilerini,becerilerini,kurum ve kişilerle ilişki yetkinliklerini arttırmak.
ÖZER ASLAN ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ
• Tüm personel ve yönetimle ilişki halinde bulunarak • İSG ile ilgili uygunsuzluklardan haberdar olmak. • İş ortamında olabilecek riskleri en aza indirmek. • İSG konusunda yönetim toplantılarına katılmak. • Firmanın Kurumsal Sosyal Uygunluk Politikasının tüm personel tarafından anlaşılması için çalışmak. • Personele periyodik ve gerekli gördüğü zamanlarda İSG eğitimlerinin verilmesi için yönetime bilgi vermek. • Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili talimat, prosedür ve yasal mevzuatlara uymak.
YUSUF DEDEOĞLU DESTEK ELEMANI
• İSG ile ilgili ulusal mevzuatta belirtilmiş olan hususları takip etmek. • Risk değerlendirmesi ekibinde yer almak ve çalışmalarına katılmak. • Yetkili makamlarca iş yerinde yapılan denetimler sırasında görüşlerini bildirmek.